U11:Igor Volke arengutest ufoilmas

Igor Volke arengutest ufoilmas

Toimetaja: Marek-Lars Kruusen
Märtsis 1974. aastal avaldas Prantsusmaa kaitseminister Robert Galley oma seisukoha UFO-de küsimuses järgmiselt:
„Ma olen sügavalt veendunud, et me peame sellesse nähtusesse suhtuma täielikult avatud meeltega. Inimkonna ajaloos on tehtud arvukalt läbimurdeid, kuna keegi on üritanud seletada seletamatut. Nüüd, UFOdena tuntud õhunähtuste ajal, on eitamatu, et need on seletamatud või halvasti seletatud faktid.
1954. aastal lõi kaitseministeerium eriosakonna, mis kogus ja uuris tunnistusi nendest tundmatutest lendobjektidest. Mu ees on hulk selliseid teateid, mis on aastate jooksul arenenud kuni 1970. aastani, neid on umbes viiskümmend.
Ühena varasematest on teade leitnant d´Emery Jeani isiklikust vaatlusest 20. novembril 1953 Villacoublay´ 107. lennuväebaasis. Veel on teateid sandarmeerialt ja mõned vaatlused pilootidelt ning Õhukeskuse komandöridelt. On palju elemente, mille koosesinemine 1954. aastal pakub huvi.
Seetõttu peab probleemi suhtuma täielikult avatud meelega, suhtumisega, mis ei eita vaatlusi a priori. Meie eellased pidid eitama minevikus paljusid asju, mis meile näivad tänapäeval täiesti igapäevastena nagu pieso- või staatiline elekter, rääkimata bioloogilistest nähtustest.
Tegelikult koosneb kogu teaduse areng faktist, et me mõistame millalgi, et me oleme milleski kunagi eksinud.“
Allikad: „UFO-päevikud“, Igor Volke.
Märksõnad: UFO, tulnukad, Igor Volke, minister.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik uudiste veebisait.