SEB

Annetused!

Käesoleva veebisaitide ja kirjanduslike teoste loomisel ei ole kasutatud mitte mingisuguseid sponsoreid ega muid rahastusi. Tegemist on täielikult vabatahtliku „missiooni tundest“ tehtud tööga. Kuna antud veebisaidi mahud suurenevad ja on soovi kirjanduslik sisu tõlkida ka teistesse keeltesse, siis oleks rahaline abi äärmiselt vajalik. Näiteks seda kirjandust, mis kirjeldab ajas rändamise tehnoloogiat ja selle valdkonna teoreetilist füüsikat, oleks vaja tõlkida teistesse keeltesse, kuna siis on võimalik antud materjali esitleda ja lasta uurida ka välismaa tippülikoolide teadusasutustel. See on äärmiselt oluline! Seetõttu ongi allpool väljatoodud SEB-i nimelise panga kontonumber, kuhu on võimalik annetusi teha. Annetuse suuruse võid valida Sina ise. SEB-i pank ise asub Eesti Vabariigi pealinnas Tallinnas.
Annetuse saaja nimi: Marek-Lars Kruusen
SEB-i panga kontonumber: EE601010010312397012
Video allikas: https://www.youtube.com/watch?v=uqPivFxewpQ

© 2020 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik veebisait