U40:andekus ja vaimuhaigused on seotud

Inimese andekus ja vaimuhaigused on omavahel seotud

Toimetaja: Marek-Lars Kruusen
Inimese andekus ja vaimuhaigused on omavahel seotud. Näiteks Karolinska Instituudi teadlaste ( doktorant Simon Kyaga juhtimisel ) 2012. aasta uuringu kohaselt esineb loomingulistel elualadel töötavatel inimestel suguvõsas statistiliselt palju rohkem erinevaid vaimuhaiguseid ( nagu näiteks skisofreenia, bipolaarne häire, autism ja anoreksia ) kui elanikkonnal keskmiselt.
Näiteks bipolaarne meeleoluhäire esineb väga paljudel inimestel, kes tegelevad erinevate kunstide või teadustega nagu fotograafid, tantsijad, kirjanikud, näitlejad, lauljad, teadlased. Kuid kirjanikel esineb peale selle ka veel depressioon, ärevushäire, skisofreenia, sooritavad rohkem enesetappe ja kuritarvitavad erinevaid mõnuaineid.
Kuid toome ühe näite erakordse talendiga inimesest. Kunagi elas üks tüdruk nimega Nadia. Tal avaldus suurepärane joonistamisvõime. Ta hakkas joonistama juba varakult, kuid ta põdes autismi. Ta ei osanud peaaegu üldse rääkida, lugeda ega ka kirjutada. Kuid joonistused tulid tal välja uskumatult realistlikult. Joonistused sisaldasid rohkelt detaile ja olid välja toodud väga täpselt. Sellega ämmastas ta palju inimesi.
Joonistused ei olnud nagu koopiad asjadest millest joonistati. Nadia joonistas palju asju täiesti mälu järgi. Näiteks pastapliiatsiga joonistatud loomad ja linnud olid üsna hästi viimistletud, ilmekad ja õigetes proportsioonides. Nadial oli ilmselt uskumatult hea perspektiivitunne. Ta oskas ennast väga hästi väljendada. Tema joonistusi on võrreldud isegi kuulsate meistrite töödega. Kuid ta põdes autismi.
Nadia oskas väga vaevaliselt tulla toime isegi kõige lihtsamate eluliste asjadega. Kuid pärast lihtsaimate sotsiaalsete oskuste õppimist ei hakanud ta enam joonistama. Kui inimesel esineb autism, siis kaasneb sellega alati mingid sotsiaalsed häired. Näiteks esineb suhtlemisvaegus, ei osata enda eest hoolitseda jne.
Allikas: www.maailmataju.info
Märksõnad: andekus, geenius, haigus, geenid, ilu, kunst, vaim.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik uudiste veebisait.