U34:Juri Lotman kultuurist

Eesti teadlane Juri Lotman: kultuur on mittepärilik pärand

Toimetaja: Marek-Lars Kruusen
Eesti teadlane Juri Lotman andis meile üsna lihtsa kultuuri definitsiooni: ''kultuur on kõik see, mida ühiskonnas ühest põlvkonnast teise mittepärilikul viisil edasi kantakse''. Järelikult mõistetakse kultuuri all informatsiooni, mis ei anta edasi geneetiliselt. Kuid see tähendab ka seda, et kultuuri ei oma ainult inimene.
Näiteks omab kultuuri ka paljud laululinnud. Need linnud ju õpivad linnulaulu selgeks seal, kus nad parajasti üles kasvavad. Kuid see järeldub Lotmani kultuuri definitsioonist. Kuid laululindudel esineb ainult üks oskus, mida antakse edasi põlvest põlve just õppimise või matkimise teel ja ei ole seotud geneetikaga.
Kuid näiteks inimahvidel on selliseid mittegeneetikast tingitud oskusi juba palju rohkem kui laululindudel. Näiteks vabas looduses elutsevatel šimpansidel esineb juba umbes paarkümmend erinevat oskust, mis ei ole geneetilise päritoluga. Neid oskusi või käitumisviise antakse karjas edasi õppides ja teisi jäljendades.
Kuid ega kõik šimpanside kogukonnad ei ole kultuuriliselt ühesugused. Näiteks Aafrika šimpanside kogukonnad erinevates paikades on kultuuriliselt erinevad. Seda näitab šimpanside poegade hoolitsemine, nende omavaheline suhtlemine, suhtlemiseks märkide kasutamine ja tööriistade valmistamine.
Inimeste kultuurid on loomade omast tunduvalt keerulisemad ja loomult teistsugusemad. Näiteks ainult inimesed kasutavad keerulist märkide süsteemi. Keel ehk märkide süsteem on ka peamine jõud, mis kannab edasi inimkultuuri. Kuid geenidega antakse edasi pärilik informatsioon. Samas kasutavad sümboleid ka gorillad ja šimpansid. Need inimahvid on inimese kõige lähedasemad sugulased.
Kuid paarsada viipekeele märki on neist võimelised omandama ainult andekamad. Need märgid tähendavad mingeid asju või mõisteid. Nad peaksid oskama neid mingites konkreetsetes situatsioonides ära kasutama.
Allikas: www.maailmataju.info
Märksõnad: Juri Lotman, kultuur, kunst, loomad, inimesed.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik uudiste veebisait.