U28:Tumeenergia ajas rändamise teoorias

Ajas rändamise teooria ennustab tumeenergia olemust

Toimetaja: Marek-Lars Kruusen
Tumeenergia uuringu ehk DESi rahvusvaheline töörühm on leidnud, et Universumi tumeenergia on püsinud muutumatuna kogu kosmilise ajaloo jooksul. See tähendab seda, et tumeenergia on kõikjal ajas ja ruumis ühesugune. Kõik see näitab selgelt seda, et tumeenergia ei saa olla „käegakatsutav ollus“, mis võib kunagi kauges tulevikus kokku kuivada. See viib aga lähemale sellisele mõttele, et tumeenergia võib olla seotud hoopis Universumi aja ja ruumi endaga, täpselt nii nagu seda ennustab uus ajas rändamise teooria.
DES kasutas oma uuringutes 570-megapikslist kaamerat ja Tšiilis asuva Cerro Tololo Ameerikatevahelise observatooriumi teleskoopi. 2013-2019. aastatel vaadeldud taevalaotusesse jäi umbes 300 miljonit galaktikat.
Aja ja ruumi teisenemised ehk muutumised erirelatiivsusteoorias ja Universumi paisumist kirjeldavas ajas rändamise teoorias on omavahel väga sarnased. Mõlemad on seotud taustsüsteemidega. Erirelatiivsusteoorias on see küllaltki hästi mõistetav, kuid ajas rändamise teoorias on see palju abstraktsem.
Albert Einsteini erirelatiivsusteooria ütleb meile seda, et mida lähemale rongi liikumise kiirus jõuab valguse kiirusele vaakumis, seda enam aegleneb aeg rongis ja rongi pikkus lüheneb vaatleja jaoks, kes vaatleb rongi liikumist kõrvalt. Kuid rongi sees olevale vaatlejale liigub aeg tavapärase kiirusega ja rongi pikkus on sama, mis paigalseisteski.
Kuid ajas rändamise teoorias oletatakse, et on olemas kaks vaatlejat, kellest üks asub meie paisuvas Universumis ja teine hüpoteetiline vaatleja asub sellest väljapool. Paisuva Universumi sees olevale vaatlejale tunduvad Universumis toimuvad sündmused kulgevat normaalset jadapidi, kui välja arvata erinevates taustsüsteemides esinevaid aja kulgemisi, mille erinevusi võivad põhjustada kehade liikumiskiiruste või raskusjõu erinevad vahekorrad. Kuid teisele vaatlejale, kes asub paisuvast Universumist väljapool, tundub aeg Universumis voolavat palju kiiremini ja see kulgeb aeglenevas tempos. Universumi aja kulgemise aeglenemist reedab Universumi sees olevale vaatlejale Universumi paisumiskiiruse suurenemine, mis väljendub juba Hubble konstandi H muutumises ajas.
Märksõnad: tumeenergia, must auk, aegruum, füüsikateooria, universum.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik uudiste veebisait.