U27:Ussiurkeid saab luua ilma energiata

Ussiurkeid saab luua ka ilma suure energiata

Toimetaja: Marek-Lars Kruusen
Teadusmaailmas on juba pikka aega üldtunnustatud seisukoht, et ajas on võimalik rännata aegruumi tunnelite ehk ussiurgete abil. Niisamuti on ussiurked abiks ka kosmoserändude teostamisel, sest liikudes läbi aegruumi tunneli muutuvad ülisuured kaugused kosmoses meile palju lähemale. Aegruumi tunnel ehk rahvapärase nimetusega ussiurge on kahte aegruumi punkti ühendav aja ja ruumi kõverus, mis võimaldab liikuda ühest ajahetkest teise või liikuda hetkega ehk kõigest 0 sekundiga ühest ruumipunktist teise.
Ussiurgete reaalse olemasolu üle on teoreetilises füüsikas palju vaieldud, mis on põhjustatud eelkõige aja ja ruumi füüsikateooriate erinevate tõlgendusvõimaluste olemasolu tõttu. Näiteks must auk võib olla samas ka aegruumi tunneli sisse- ja väljakäik. Gravitatsioon on teatavasti aegruumi kõverus ja mustade aukude tsentris oleva Schwarzschildi pinnal on aegruum kõverdunud lõpmatuseni. Musta augu Schwarzschildi pind ehk aegruumi lõkspind on seega piltlikult öeldes aegruumi piir, kus reaalselt lõpeb aja ja ruumi eksisteerimine. Nüüdseks on välja töötatud uus füüsikateooria, mis tõestab, et see pind, millel on aeg ja ruum kõverdunud lõpmatuseni, võib füüsikaliselt tõlgendada ka aegruumi tunneli sisse- ja väljakäiguna. Selle järgi võibki öelda seda, et mustade aukude eksisteerimise tõttu eksisteerivad Universumis ka aegruumi tunnelid.
Ussiauk painutab aegruumi nii, et on võimalik kasutada otseteed läbi teise dimensiooni. Seetõttu näidatakse ussiauku erinevates füüsikalistes mudelites sageli pigem kahemõõtmelisena, mis näeb välja nagu ring. Kuid kolmemõõtmeline ring näeb välja kui kera ja seepärast näeb ussiauk tegelikkuses välja just kerana. See tähendab seda, et ussiauk on tegelikult kerajas auk ehk aegruumi auk. Aegruumi auku on võimalik tõlgendada aegruumi tunnelina ( ehk ussiauguna ). See tähendab seda, et aegruumi auk ja aegruumi tunnel on tegelikult üks ja sama füüsikaline objekt.
Küsimus on nüüd selles, et kuidas inimkond oleks võimeline looma kunstlikult neid imelisi aegruumi tunneleid, mis võimaldavad inimesel liikuda ajas ja teleportreeruda ruumis? Nüüdseks on sellele küsimusele olemas ka vastus. Esiteks musti auke luua ja kasutada ei ole kahjuks reaalselt võimalik, kuna need on ilmselgelt meie planeedile ja musta augu lähedal olevale kehale ohtlikud. Teatavasti ei pääse musta augu tsentrist välja mitte miski, isegi mitte valgus. Musta augu tekitajaks on hiigel suur mass. Albert Einsteini erirelatiivsusteoorias oleva massi ja energia ekvivalentsuseprintsiibi järgi saab musta auku ehk kui aegruumi tunnelit luua ka energiaga. Kuid häda on selles, et aegruumi tunnelit, mida saaks inimene läbida, saab luua ainult ülisuure energiaga ja sellist energiat pole mitte kusagilt võtta. Selles seisnebki aegruumi tunnelite loomise kogu raskus. Võrdluseks võib siinkohal välja tuua selle, et inimest läbiva aegruumi tunneli suuruse „objekti“ loomiseks läheb vaja palju palju rohkem energiat kui kogu planeedi Maa massile vastav energiahulk.
Märksõnad: aegruum, tunnel, energia, teadus, füüsika.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on Maailmataju ametlik uudiste veebisait.